Portfolio > 2017 Prints

Inscape #7
Monotype on Kitikata
16" x 20"
2017
Inscape #8
Monotype on Kitikata
16" x 20"
2017
Inscape #9
Monotype on Kitikata
16" x 20"
2017
Inscape #11
Monotype on Kitikata
16" x 20"
2017
Inscape #10
Monotype on Kitikata
16" x 20"
2017
Inscape #12
Monotype on Kitikata
16" x 20"
2017
Escapism
Screen printing, letterpress, relief
12" x 15"
2017
Escapism (detail)
Screen printing, letterpress, relief
12" x 15"
2017

Prints created in 2017